Arhiva izvedbenih planova - sveučilišni studij povijesti


Akademska godina 2016./2017.

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 97809 POVP1-1 Svjetska povijest: 1914. - 1991. 4 30 15
1. Zimski 111928 POVP1-2 Hrvatska povijest: 1918.-1945. 4 30 15
1. Zimski 111929 POVP1-3 Hrvatska povijest: 1945. - 1990. 4 30 15
1. Zimski 97949 POVP1-4 Stvaranje suverene Hrvatske 4 30 15
1. Zimski 111930 POVP1-10 Uvod u akademski studij 2 15 15
1. Zimski 98086 POVP1-7 Informatika i mediji u studiju povijesti 1 15
1. Zimski 111931 POVP1-9 Uvod u teologiju 3 30
1. Zimski 142202 POVP1-5 Strani jezik - Engleski I 2 15 15
1. Zimski 111934 POVP1-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30
1. Zimski     Izborni predmeti 6      
1. Ljetni 97953 POVP2-1 Novovjekovne civilizacije 4 30 15
1. Ljetni 111936 POVP2-2 Svjetska povijest 19. stoljeća 4 30 15
1. Ljetni 111938 POVP2-3 Hrvatske zemlje: 16. - 18. stoljeće 4 30 15
1. Ljetni 111940 POVP2-4 Hrvatske zemlje u 19. stoljeću 4 30 15
1. Ljetni 116632 POVP2-7 Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 2 15 15
1. Ljetni 111941 POVP2-8 Uvod u arhivistiku 2 15 15
1. Ljetni 142203 POVP2-5 Strani jezik - Engleski II 2 15 15
1. Ljetni 111946 POVP2-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30
1. Ljetni     Izborni predmeti 8      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 97961 POVP3-1 Opća povijest srednjeg vijeka 4 30 15
2. Zimski 97970 POVP4-1 Stara povijest Istoka 4 30 15
2. Zimski 97963 POVP3-3 Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku 4 30 15
2. Zimski 97964 POVP3-4 Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4 30 15
2. Zimski 103242 POVP4-9 Kartografski izvori 2 15 15
2. Zimski 97968 POVP3-8 Uvod u pomoćne povijesne znanosti II 2 15 15
2. Zimski 97969 POVP3-9 Glagoljica i hrvatska ćirilica 2 15 15
2. Zimski     Izborni predmeti 8      
2. Ljetni 97962 POVP3-2 Povijest Crkve u srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97971 POVP4-2 Povijest Grčke i Rima 4 30 15
2. Ljetni 97973 POVP4-3 Fenomen kršćanstva 4 30 15
2. Ljetni 97974 POVP4-4 Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici 4 30 15
2. Ljetni 97978 POVP4-8 Historiografija I 2 15 15
2. Ljetni 112033 POVP3-10 Uvod u bioetiku 3 30
2. Ljetni     Izborni predmeti 9      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 111957 POVP5-1 Urbana povijest 4 30 15
3. Zimski 97995 POVP6–1 Povijest zapadne duhovnosti 4 30 15
3. Zimski 97996 POVP6-2 Povijest institucija i političke uprave hrvatskih zemalja 4 30 15
3. Zimski 97987 POVP5-5 Klasični jezik - Latinski 2 15 15
3. Zimski 97991 POVP5-8 Historiografija II 2 15 15
3. Zimski 104565 POVP5-9 Uvod u demografiju 2 15 15
3. Zimski 97971 POVP6-3 Povijest znanosti i tehnologije 4 30 15
3. Zimski     Izborni predmeti 8      
3. Ljetni 111960 POVP5-2 Kulturna povijest 4 30 15
3. Ljetni 97986 POVP5-4 Povijest svakodnevice 4 30 15
3. Ljetni 142311 POVP6-11 Socijalni nauk Crkve 3 30
3. Ljetni 98005 POVP6-7 Filozofija povijesti 2 15 15
3. Ljetni 98006 POVP6-8 Hrvatska historiografija 2 15 15
3. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
3. Ljetni 97999 POVP6–4 Klasični jezik – latinski 2 15 15
3. Ljetni     Izborni predmeti 9      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. - 3. Zimski 132601 IZBP-96 Kreativnost u odnosima s javnošću 3 15 15
1. - 3. Zimski 132599 IZBP-97 Uvod u etiku 3 30
1. - 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1. - 3. Zimski 97985 IZBP-5 OPĆA BIOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Zimski 97998 IZBP-9 Uvod u filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 163734 IZBP-101 Stepinac – His Life and Times 4 30 15
1. - 3. Zimski 163735 IZBP-102 Zajedništvo, suživot, sukobi: Hrvati i Mađari 1102.-1918. 4 30 15
1. - 3. Zimski 164111 IZBP-103 Njemački jezik I 3 30 15
1. - 3. Zimski 164113 IZBP-104 Njemački jezik III 3 15 30
1. - 3. Zimski 164114 IZBP-105 Strani jezik- Talijanski I 4 30 30
1. - 3. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1. - 3. Zimski 119091 IZBP-11 Katolicizam u hrvatskoj kulturi 1900.-1945. 4 30 15
1. - 3. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 101661 IZBP-29 Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta 4 30 15
1. - 3. Zimski 97982 IZBP-4 POZITIVNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1. - 3. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1. - 3. Zimski 150162 IZBP-62 The Other: Stereotypes and Prejudices in Culture 4 30 15
1. - 3. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1. - 3. Zimski 150275 IZBP-68 Biskup Josip Juraj Strossmayer 4 30 15
1. - 3. Zimski 153690 IZBP-86 Individualne razlike 4 30 15
1. - 3. Ljetni 163596 IZBP-100 Uvod u etiku 3 30
1. - 3. Ljetni 158763 IZBP-98 Javni nastup 3 20 10
2., 3. Ljetni 166786 IZBP-114 Religion, History and Politics of Israel 4 30 15
1. - 3. Ljetni 166740 IZBP-112 Hrvatska književnost u europskom kontekstu 4 30 15
1. - 3. Ljetni 166706 IZBP-110 Strani jezik - Talijanski jezik II 4 30 30
1. - 3. Ljetni 97989 IZBP-6 OSNOVE STANIČNE BIOLOGIJE I GENETIKE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 164115 IZBP-106 Njemački jezik II 3 15 30
1. - 3. Ljetni 164116 IZBP-107 Njemački jezik IV 3 15 30
1. - 3. Ljetni 166788 IZBP-115 Jezik i društvo 4 30 15
1. - 3. Ljetni 102963 IZBP-34 KULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15 0
1. - 3. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 102967 IZBP-38 VJEŠTINE KOMUNIKACIJE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 116659 IZBP-40 Povijest komunikacije i medija 4 30 15 0
1. - 3. Ljetni 126021 IZBP-44 PSIHOLOGIJA ČITANJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 126022 IZBP-45 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153084 IZBP-75 Povijesna demografija istočnog Jadrana u predindustrijsko doba 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153085 IZBP-76 Ekonomska antropologija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153086 IZBP-77 Povijest političke misli u Grčkoj i Rimu 3 30
1. - 3. Ljetni 153213 IZBP-80 Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153214 IZBP-81 Katolička crkva i hrvatska politika u 20. stoljeću 4 30 15

 

Diplomski sveučilišni studij povijesti - usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 101681 POVD113 Bellum civile 5 30 15
1. Zimski 101683 POVD115 Antički seminar 2 30
1. Zimski 131595 POVD116 Klasični jezik - latinski 3 30
1. Zimski 101686 POVD122 Srednjovjekovna društva 5 30 15
1. Zimski 101696 POVD141 Povijest Bizanta 5 30 15
1. Zimski     Izborni predmeti 10      
1. Ljetni 101680 POVD112 Antička vojna povijest 5 30 15
1. Ljetni 101682 POVD114 Biblijska arheologija 5 30 15
1. Ljetni 101687 POVD123 Srednjovjekovna filozofija 5 30 15
1. Ljetni 101689 POVD124 Diplomatički seminar I 2 30
1. Ljetni 131596 POVD125 Srednjovjekovni latinitet I. 3 30
1. Ljetni 101692 POVD132 Srednjovjekovna Crkva 5 30 15
1. Ljetni     Izborni predmeti 5      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 101679 POVD111 Rimska ekspanzija i Delmati 5 30 15
2. Zimski 101691 POVD131 Kulturna povijest srednjeg vijeka 5 30 15
2. Zimski 128054 POVD134 Srednjovjekovni latinitet II 3 30
2. Zimski 135470 POVD236 Diplomatički seminar II 2 30
2. Zimski 101695 POVD135 Seminar uz diplomski rad 10      
2. Zimski     Izborni predmeti 5      
2. Ljetni 153295 POVD121 Kršćanstvo u Europi 5 15 30
2. Ljetni 135469 POVD142 Hrvatsko srednjovjekovlje 5 15 30
2. Ljetni 101698 POVD143 Seminar uz diplomski rad 5      
2. Ljetni 101699 POVD144 Diplomski rad 15      
* Detaljni izvedbeni plan predmeta bit će naknadno usvojen
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 164117 IZBD-11 Nacija i nacionalizam 5 15 30
1., 2. Zimski 150170 IZBD-12 Naraštaji u kasnosrednjovjekovom gradu 5 15 30
1., 2. Zimski 163733 IZBD-46 Povijest okoliša ranonovovjekovne Hrvatske 5 15 30
1., 2. Ljetni 166739 IZBP-111 Hrvati i Mletačka Republika 5 15 30
1., 2. Ljetni 120530 IZBD-1 Teologija u dijalogu 5 30 15
1., 2. Ljetni 167441 IZBD-48 Od dijalektologije ka sociolingvistici 5 30 15

 

 

Diplomski sveučilišni studij povijesti - usmjerenje Suvremena povijest

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 101700 POVD211 Komparativna urbana povijest: 19.-20. stoljeće 5 30 15
1. Zimski 101702 POVD213 Ishodišta državno-pravne preobrazbe 1918. godine 5 30 15
1. Zimski 101707 POVD222 Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji 5 30 15
1. Zimski 101710 POVD225 Slika i film kao povijesni izvor 3 15 15
1. Zimski 101711 POVD226 Povijesna demografija 2 15 15
1. Zimski 101715 POVD234 Globalizacija i religija 5 30 15
1. Zimski     Izborni predmeti 5      
1. Ljetni 101706 POVD-221 Povijest europskih integracija 5 30 15
1. Ljetni 101701 POVD212 Ekonomska misao 19. i 20. stoljeća 5 30 15
1. Ljetni 101703 POVD214 Živjeti u Jugoslaviji 1945. - 1990. 5 30 15
1. Ljetni 101704 POVD215 Suvremeni historiografski pristupi 3 30
1. Ljetni 101705 POVD216 Kvantitativne metode u historiografiji 2 15 15
1. Ljetni 101708 POVD223 Hrvatske političke ideje u 19. i 20. stoljeću 5 30 15
1. Ljetni     Izborni predmeti 5      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 101709 POVD224 Crkva u suvremenom svijetu 5 15 30
2. Zimski 142204 POVD232 Hrvatska kultura 1945.-1990. 5 15 30
2. Zimski 101714 POVD233 Samostalna Hrvatska i Domovinski rat 5 30 15
2. Zimski 101716 POVD235 Seminar uz diplomski rad 10      
2. Zimski     Izborni predmeti 5      
2. Ljetni 135478 PODV241 Nacionalna kultura u europskom kontekstu 5 15 30
2. Ljetni 101712 POVD231 Drugi svjetski rat 5 30 15
2. Ljetni 101718 POVD242 Seminar uz diplomski rad 5      
2. Ljetni 101719 POVD243 Diplomski rad 15      
* Detaljni izvedbeni plan predmeta bit će naknadno usvojen
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 164117 IZBD-11 Nacija i nacionalizam 5 15 30
1., 2. Zimski 150170 IZBD-12 Naraštaji u kasnosrednjovjekovom gradu 5 15 30
1., 2. Zimski 163733 IZBD-46 Povijest okoliša ranonovovjekovne Hrvatske 5 15 30
1., 2. Ljetni 166739 IZBP-111 Hrvati i Mletačka Republika 5 15 30
1., 2. Ljetni 120530 IZBD-1 Teologija u dijalogu 5 30 15
1., 2. Ljetni 167441 IZBD-48 Od dijalektologije ka sociolingvistici 5 30 15