Arhiva izvedbenih planova - sveučilišni studij sociologije


Akademska godina 2016./2017.

Preddiplomski sveučilišni studij sociologije

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 142350 SOCP1-1 Uvod u sociologiju 4 15 30
1. Zimski 97851 SOCP1-3 Uvod u akademski studij 3 15 15
1. Zimski 97853 SOCP1-5 Uvod u kulturnu antropologiju 3 15 15
1. Zimski 97861 SOCP1-6 Uvod u teologiju 2 30
1. Zimski 97862 SOCP1-7 Uvod u ekonomiju 3 30
1. Zimski 97863 SOCP1-8 Uvod u psihologiju 3 15 15
1. Zimski 97889 SOCP2-4 Deskriptivna statistika 4 30 30
1. Zimski 142353 SOCP3-4 Uvod u metode društvenih istraživanja 4 30 15 15
1. Zimski     Izborni predmeti 4      
1. Ljetni 97815 SOCP1-2 Uvod u analizu modernog društva 4 30 30
1. Ljetni 153663 SOCP2-1 Klasične sociološke teorije 4 30 30
1. Ljetni 158347 SOCP2-9 Demografija 3 30 15
1. Ljetni 97893 SOCP2-5 Povijest 20. stoljeća 3 30
1. Ljetni 158348 SOCP2-6 Engleski jezik 2 30 15
1. Ljetni 97895 SOCP2-7 Socijalna psihologija 4 15 15 15
1. Ljetni 131831 SOCP3-5 Inferencijalna statistika 5 30 30
1. Ljetni     Izborni predmeti 5      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 97897 SOCP3-1 Suvremene sociološke teorije I 5 30 30
2. Zimski 116282 SOCP3-2 Uvod u evolucijsku biologiju 4 30 15
2. Zimski 131830 SOCP3-3 Uvod u sociologiju kulture 4 15 15
2. Zimski 142353 SOCP3-4 Uvod u metode društvenih istraživanja 4 30 15 15
2. Zimski 131831 SOCP3-5 Inferencijalna statistika 5 30 30
2. Zimski 131832 SOCP3-6 Demografija 3 15 15
2. Zimski 116657 SOCP3-7 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30
2. Zimski     Izborni predmeti 5      
2. Ljetni 97913 SOCP4-1 Suvremene sociološke teorije II 4 30 30
2. Ljetni 97915 SOCP4-2 Sociologija europskih integracija 4 15 30
2. Ljetni 97917 SOCP4-3 Uvod u urbanu sociologiju 3 15 15
2. Ljetni 164110 SOCP4-4 Kvantitativna metodologija 5 30 30
2. Ljetni 97924 SOCP4-5 Modeli analize varijance 5 30 15 30
2. Ljetni 97925 SOCP4-6 Uvod u bioetiku 3 30
2. Ljetni 116658 SOCP4-7 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30
2. Ljetni     Izborni predmeti 6      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 97928 SOCP5-1 Odabrane teme iz sociologije I 5 30 30
3. Zimski 97931 SOCP5-2 Sociologija hrvatskog društva 5 30 30
3. Zimski 97933 SOCP5-3 Uvod u sociologiju politike 4 30 15
3. Zimski 158567 SOCP5-4 Uvod u sociologiju religije 4 30 30
3. Zimski 97937 SOCP5-5 Kvalitativna metodologija 4 30 30
3. Zimski 97939 SOCP5-6 Socijalni nauk Crkve 2 30
3. Zimski     Izborni predmeti 6      
3. Ljetni 97942 SOCP6-1 Odabrane teme iz sociologije II 5 30 30
3. Ljetni 164203 SOCP6-2 Europska modernizacija: komparativna analiza 5 30 30
3. Ljetni 158349 SOCP6-3 Uvod u sociologiju medija 4 30 30
3. Ljetni 97945 SOCP6-4 Središnje teološke teme 2 30
3. Ljetni 97946 SOCP6-5 Metodologijska radionica 3 30
3. Ljetni     Izborni predmeti 11      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. - 3. Zimski 132601 IZBP-96 Kreativnost u odnosima s javnošću 3 15 15
1. - 3. Zimski 132599 IZBP-97 Uvod u etiku 3 30
1. - 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1. - 3. Zimski 97985 IZBP-5 OPĆA BIOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Zimski 163734 IZBP-101 Stepinac – His Life and Times 4 30 15
1. - 3. Zimski 163735 IZBP-102 Zajedništvo, suživot, sukobi: Hrvati i Mađari 1102.-1918. 4 30 15
1. - 3. Zimski 164111 IZBP-103 Njemački jezik I 3 30 15
1. - 3. Zimski 164113 IZBP-104 Njemački jezik III 3 15 30
1. - 3. Zimski 164114 IZBP-105 Strani jezik- Talijanski I 4 30 30
1. - 3. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1. - 3. Zimski 119091 IZBP-11 Katolicizam u hrvatskoj kulturi 1900.-1945. 4 30 15
1. - 3. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 101661 IZBP-29 Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta 4 30 15
1. - 3. Zimski 97982 IZBP-4 POZITIVNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1. - 3. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1. - 3. Zimski 150162 IZBP-62 The Other: Stereotypes and Prejudices in Culture 4 30 15
1. - 3. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1. - 3. Zimski 150275 IZBP-68 Biskup Josip Juraj Strossmayer 4 30 15
1. - 3. Zimski 153690 IZBP-86 Individualne razlike 4 30 15
1. - 3. Ljetni 163596 IZBP-100 Uvod u etiku 3 30
1. - 3. Ljetni 158763 IZBP-98 Javni nastup 3 20 10
2., 3. Ljetni 166786 IZBP-114 Religion, History and Politics of Israel 4 30 15
1. - 3. Ljetni 166740 IZBP-112 Hrvatska književnost u europskom kontekstu 4 30 15
1. - 3. Ljetni 166706 IZBP-110 Strani jezik - Talijanski jezik II 4 30 30
1. - 3. Ljetni 97989 IZBP-6 OSNOVE STANIČNE BIOLOGIJE I GENETIKE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 164115 IZBP-106 Njemački jezik II 3 15 30
1. - 3. Ljetni 164116 IZBP-107 Njemački jezik IV 3 15 30
1. - 3. Ljetni 166788 IZBP-115 Jezik i društvo 4 30 15
1. - 3. Ljetni 102963 IZBP-34 KULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15 0
1. - 3. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 102967 IZBP-38 VJEŠTINE KOMUNIKACIJE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 116659 IZBP-40 Povijest komunikacije i medija 4 30 15 0
1. - 3. Ljetni 126021 IZBP-44 PSIHOLOGIJA ČITANJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 126022 IZBP-45 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153084 IZBP-75 Povijesna demografija istočnog Jadrana u predindustrijsko doba 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153085 IZBP-76 Ekonomska antropologija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153086 IZBP-77 Povijest političke misli u Grčkoj i Rimu 3 30
1. - 3. Ljetni 153213 IZBP-80 Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153214 IZBP-81 Katolička crkva i hrvatska politika u 20. stoljeću 4 30 15

 

Diplomski sveučilišni studij sociologije - Upravljanje i javne politike

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 101865 SOCD111 Sociologija upravljanja I 4 30 30
1. Zimski 139211 SOCD112 Osnove mikroekonomije 4 30 15 15
1. Zimski 101871 SOCD113 Javne politike I: uvod 4 30 15
1. Zimski 101878 SOCD114 Društvena osnova prostornog planiranja 3 15 15
1. Zimski 101875 SOCD115 Anketno istraživanje 3 15 30
1. Zimski 139208 SOCD116 Faktorska analiza 4 30 30
1. Zimski     Izborni predmeti 8      
1. Ljetni 101879 SOCD121 Sociologija upravljanja II: Upravljanje institucijama javnog sektora 4 30 30
1. Ljetni 101867 SOCD122 Javno pravo i sustav javne uprave 4 30 15
1. Ljetni 101880 SOCD123 Osnove makroekonomije 4 30 15
1. Ljetni 101853 SOCD124 Javne politike II: Socijalna politika 4 30 30
1. Ljetni 139209 SOCD125 Regresijska analiza 4 30 15
1. Ljetni 142322 SOCD126 Urbana sociologija 6 30 30
1. Ljetni     Izborni predmeti 4      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 139199 SOCD131 Teorija javnog izbora 4 30 30
2. Zimski 139193 SOCD132 Sociologija hrvatskog društva II 4 30 15
2. Zimski 139207 SOCD133 Kulture kapitalizma u Europi 4 30 15
2. Zimski 139205 SOCD134 Kvalitativne metode: dubinske tehnike 3 15 15
2. Zimski 139212 SOCD135 Osnove proračuna 3 30 15
2. Zimski 139197 SOCD141 Društvo i korupcija 5 30 15
2. Zimski 157479 SOCD136 Diplomski rad 3     30
2. Zimski     Izborni predmeti 4      
2. Ljetni 139200 SOCD142 Sociologija stanovanja 4 30 15
2. Ljetni 157480 SOCD144 Diplomski rad 18     105
2. Ljetni     Izborni predmeti 8      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 164117 IZBD-11 Nacija i nacionalizam 5 15 30
1., 2. Zimski 150170 IZBD-12 Naraštaji u kasnosrednjovjekovom gradu 5 15 30
1., 2. Zimski 163733 IZBD-46 Povijest okoliša ranonovovjekovne Hrvatske 5 15 30
1., 2. Zimski 158765 IZBD-99 Etika pamćenja 4 30 15
1., 2. Ljetni 166739 IZBP-111 Hrvati i Mletačka Republika 5 15 30
1., 2. Ljetni 120530 IZBD-1 Teologija u dijalogu 5 30 15
1., 2. Ljetni 158351 IZBD-44 Socijalni utjecaj 4 15 15 15
1., 2. Ljetni 163599 IZBD-45 Etika pamćenja 4 30 15
1., 2. Ljetni 167441 IZBD-48 Od dijalektologije ka sociolingvistici 5 30 15