Arhiva izvedbenih planova - sveučilišni studij psihologije


Akademska godina 2016./2017.

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 97812 PSIP1-1 UVOD U PSIHOLOGIJU 3 15 15
1. Zimski 97849 PSIP1-2 BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA I 5 30 15 15
1. Zimski 97857 PSIP1-3 ENGLESKI JEZIK 4 30 0 15
1. Zimski 116794 PSIP1-4 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 0 30
1. Zimski     Zajednički predmeti 6      
1. Zimski     Izborni nepsihologijski predmeti 6      
1. Zimski     Izborni predmeti 6      
1. Ljetni 97869 PSIP2-1 TEORIJSKI SUSTAVI U PSIHOLOGIJI 3 15 15
1. Ljetni 97879 PSIP2-2 PERCEPCIJA 5 30 15 15
1. Ljetni 97883 PSIP2-3 BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA II 5 30 30
1. Ljetni 97885 PSIP2-4 DESKRIPTIVNA STATISTIKA 6 30 45
1. Ljetni 128384 PSIP2-5 INFORMATIČKI PRAKTIKUM 2 0 15 15
1. Ljetni     Zajednički predmeti 3      
1. Ljetni     Izborni predmeti 6      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 97891 PSIP3-1 PAMĆENJE 6 30 30
2. Zimski 145761 PSIP3-2 PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA 5 30 15 15
2. Zimski 97898 PSIP3-3 MOTIVACIJA 6 30 30
2. Zimski 97899 PSIP3-4 EKSPERIMENTALNA METODOLOGIJA 5 30 30
2. Zimski 97901 PSIP3-5 INFERENCIJALNA STATISTIKA 5 30 45
2. Zimski     Izborni predmeti 3      
2. Ljetni 97903 PSIP4-1 UČENJE 6 30 30
2. Ljetni 97908 PSIP4-2 EMOCIJE 6 30 30
2. Ljetni 145762 PSIP4-3 PSIHOLOGIJA ADOLESCENCIJE 5 30 15 15
2. Ljetni 97912 PSIP4-4 NEEKSPERIMENTALNA KVANTITATIVNA METODOLOGIJA 5 30 30
2. Ljetni 97914 PSIP4-5 MODELI ANALIZE VARIJANCE 5 30 15 30
2. Ljetni     Izborni predmeti 3      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 97916 PSIP5-1 PSIHOLOGIJA ODRASLE DOBI I STARENJA 5 30 15 15
3. Zimski 97918 PSIP5-2 SOCIJALNA PSIHOLOGIJA I 5 30 15 15
3. Zimski 97921 PSIP5-3 TEORIJSKI SUSTAVI I MODELI U PSIHOLOGIJI LIČNOSTI 4 30 15
3. Zimski 97923 PSIP5-4 PSIHOPATOLOGIJA I 5 30 30
3. Zimski 97929 PSIP5-5 UVOD U KLINIČKU PSIHOLOGIJU 4 30 15
3. Zimski 97930 PSIP5-6 KVALITATIVNA METODOLOGIJA 5 30 30
3. Zimski     Izborni predmeti 3      
3. Ljetni 97932 PSIP6-1 DIFERENCIJALNA PSIHOLOGIJA 4 30 15
3. Ljetni 97935 PSIP6-2 SOCIJALNA PSIHOLOGIJA II 5 30 15 15
3. Ljetni 97936 PSIP6-3 PSIHOLOGIJA RADA 5 30 15
3. Ljetni 97938 PSIP6-4 PSIHOPATOLOGIJA II 5 30 30
3. Ljetni 153300 PSIP6-5 PRAKTIKUM IZ METODOLOGIJE 5 60
3. Ljetni 97941 PSIP6-6 MJERENJE U PSIHOLOGIJI 5 30 30
Zajednički predmeti
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 101673 TEOP-2 UVOD U TEOLOGIJU 3 30
1. Zimski 101666 TEOP-8 SOCIJALNI NAUK CRKVE 3 30
1. Ljetni 101665 TEOP-6 UVOD U BIOETIKU 3 30
Izborni predmeti
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. - 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1. - 3. Zimski 97980 IZBP-3 RAČUNSKE OSNOVE KVANTITATIVNIH METODA U PSIHOLOGIJI 3 15 15
1. - 3. Zimski 101812 IZBP-30 EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA 3 30
2., 3. Zimski 116796 IZBP-36 NEUROKEMIJA PONAŠANJA S OSNOVAMA PSIHOFARMAKOLOGIJE 3 15 15
1. - 3. Zimski 97982 IZBP-4 POZITIVNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
2., 3. Zimski 157428 IZBP-91 HORMONI I PONAŠANJE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 102963 IZBP-34 KULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15 0
1. - 3. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 126021 IZBP-44 PSIHOLOGIJA ČITANJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 126022 IZBP-45 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
Izborni nepsihologijski predmeti
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. - 3. Zimski 132601 IZBP-96 Kreativnost u odnosima s javnošću 3 15 15
1. - 3. Zimski 132599 IZBP-97 Uvod u etiku 3 30
1. - 3. Zimski 97985 IZBP-5 OPĆA BIOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Zimski 97998 IZBP-9 Uvod u filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 163734 IZBP-101 Stepinac – His Life and Times 4 30 15
1. - 3. Zimski 163735 IZBP-102 Zajedništvo, suživot, sukobi: Hrvati i Mađari 1102.-1918. 4 30 15
1. - 3. Zimski 164111 IZBP-103 Njemački jezik I 3 30 15
1. - 3. Zimski 164113 IZBP-104 Njemački jezik III 3 15 30
1. - 3. Zimski 164114 IZBP-105 Strani jezik- Talijanski I 4 30 30
1. - 3. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1. - 3. Zimski 119091 IZBP-11 Katolicizam u hrvatskoj kulturi 1900.-1945. 4 30 15
1. - 3. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 101661 IZBP-29 Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1. - 3. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1. - 3. Zimski 150162 IZBP-62 The Other: Stereotypes and Prejudices in Culture 4 30 15
1. - 3. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1. - 3. Zimski 150275 IZBP-68 Biskup Josip Juraj Strossmayer 4 30 15

 

Diplomski sveučilišni studij psihologije

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 101722 PSD11 RAZVOJ U DRUŠTVENOM KONTEKSTU 4 30 15
1. Zimski 101723 PSD12 PSIHOLOGIJA LIČNOSTI 4 30 15
1. Zimski 101724 PSD13 SOCIJALNA PSIHOLOGIJA III 4 15 15 15
1. Zimski 101726 PSD15 PSIHOLOGIJA PONAŠANJA U ORGANIZACIJI 4 45
1. Zimski 101734 PSD25 FAKTORSKA ANALIZA 4 30 30
1. Zimski 101728 PSD17 TEORIJA PSIHOLOGIJSKIH TESTOVA 4 30 15
1. Zimski 101729 PSD18 PSIHOLOGIJSKA ETIKA 2 15
1. Zimski 101730 PSD21 PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 4 30 15
1. Ljetni 101725 PSD14 KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA 4 30 15
1. Ljetni 101731 PSD22 KLINIČKA PSIHODIJAGNOSTIKA 4 30 15
1. Ljetni 101732 PSD23 ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA 4 30 15
1. Ljetni 101733 PSD24 PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE 4 15 30
1. Ljetni 101727 PSD16 REGRESIJSKA ANALIZA 4 30 15
1. Ljetni 101735 PSD26 IZRADBA PSIHOLOGIJSKOG ISTRAŽIVANJA 5 30 30
1. Ljetni 101736 PSD27 VJEŠTINE PSIHOLOGIJSKOG TESTIRANJA 2 15 15
1. Ljetni 101737 PSD31 PSIHOLOGIJSKI INTERVJU 3 15 15
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski     Izborni predmeti - teorija 21      
2. Zimski     Izradba diplomskog rada 4      
2. Zimski     Stručna praksa - obvezni 2      
2. Zimski     Stručna praksa - izborni 3      
2. Ljetni     Izborni predmeti - specifične i profesionalne vještine 12      
2. Ljetni     Izradba diplomskog rada 14      
2. Ljetni     Stručna praksa - izborni 4      
Izborni predmeti
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 157431 IZBD-19 PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 4 15 30
2. Zimski 157432 IZBD-20 EKSPERIMENTALNA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 4 15 30
2. Zimski 157433 IZBD-21 FORENZIČKA PSIHOLOGIJA 4 30 15
2. Zimski 157434 IZBD-22 PENOLOŠKA PSIHOLOGIJA 4 30 15
2. Zimski 157435 IZBD-23 RAZVOJNA PSIHOPATOLOGIJA 4 30 15
2. Zimski 157436 IZBD-24 PSIHOLOGIJA OVISNOSTI 4 15 30
2. Zimski 157438 IZBD-25 NEUROPSIHOLOGIJSKA DIJAGNOSTIKA DJECE I ODRASLIH 4 30 15
2. Zimski 157439 IZBD-26 PSIHOTERAPIJSKI SMJEROVI 4 15 30
2. Zimski 157440 IZBD-27 PSIHOLOGIJA REHABILITACIJE 4 30 15
2. Zimski 157442 IZBD-28 PSIHOONKOLOGIJA 4 15 30
2. Zimski 157444 IZBD-29 REPRODUKTIVNO MENTALNO ZDRAVLJE 4 15 15 15
2. Ljetni 157446 IZBD-31 PREVENTIVNI PROGRAMI: IZRADBA, IZVOĐENJE I VREDNOVANJE 3 15 30 30
2. Ljetni 157447 IZBD-32 PSIHOLOŠKO FORENZIČNO VJEŠTAČENJE 3 15 30
2. Ljetni 157448 IZBD-33 KOMUNIKACIJSKE I PROMIDŽBENE TEHNIKE 3 15 15 15
2. Ljetni 157449 IZBD-34 PROCJENA I POTICANJE RAZVOJA SOCIJALNE KOMPETENCIJE 3 15 15 15
2. Ljetni 157450 IZBD-35 PISANJE PSIHOLOŠKIH NALAZA I MIŠLJENJA 3 45
2. Ljetni 157451 IZBD-36 OSNOVE KOGNITIVNO-BIHEVIORALNE TERAPIJE 3 15 30
2. Ljetni 157452 IZBD-37 PROJEKTIVNE TEHNIKE 3 15 30
2. Ljetni 157453 IZBD-38 OBITELJSKA TERAPIJA 3 15 30